Prosimy o zapoznanie się z poniższymi warunkami Polityki Prywatności. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z ich akceptacją.

 1. CHARAKTER DOKUMENTU

  1.1. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wszystkich osób, które korzystają ze strony internetowej demaskator.app. Polityka Prywatności ma charakter informacyjny dla Użytkowników, a jej celem jest zaprezentowanie zasad postępowania z danymi osobowymi i sposobów ich przetwarzania.
  1.2. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją Polityki Prywatności.
  1.3. Poniżej zaprezentowano kluczowe definicje, którymi posługuje się niniejsza Polityka Prywatności:

  a) Administrator – Avrio Interactive sp. z o.o. ul. Berezyńska 26/5; 03-908 Warszawa; NIP: 584-27-37-703; REGON: 222145620;
  b) Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających jej tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii;
  c) Polityka – niniejsza Polityka Prywatności;
  d) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  e) Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem demaskator.app;
  f) Usługa Demaskator – oznacza utrzymywanie bezpiecznego serwisu internetowego do obsługi anonimowych lub poufnych zgłoszeń sygnalistów, pod unikalnym adresem internetowym w ramach domeny demaskator.app oraz zapewnienie dostępu do panelu zarządzania zgłoszeniami złożonymi przez sygnalistów, w którym odbiorca może je przeglądać, zmieniać statusy, kasować, załączać i pobierać pliki, eksportować zgłoszenia oraz komunikować się z sygnalistą w ramach wybranego zgłoszenia;
  g) Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

 2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

  2.1. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Serwisu, Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oferowanych w Serwisie, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika zostały opisane poniżej.
  2.2. Podczas świadczenia Usługi Demaskator, w celu zachowania maksymalnej anonimowości sygnalistów, przetwarzaniu nie podlegają: jakiejkolwiek pliki cookie, jakiekolwiek logi serwera ani jakiekolwiek adresy IP Użytkowników korzystających z Usługi Demaskator.

 3. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

  KORZYSTANIE Z SERWISU

  3.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające konta w Serwisie) przetwarzane są przez Administratora:

  a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie (podstawa prawna przetwarzania: niezbędność przetwarzania do wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  b) w celach marketingowych Administratora, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy – zgodnie z pkt.4 poniżej;
  c) w celach analitycznych i statystycznych (podstawa prawna przetwarzania: uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit f RODO – polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, w celu poprawy świadczonych usług);
  d) w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (podstawa prawna przetwarzania: uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit f RODO – polegający na ochronie jego praw);

  3.2. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych (podstawa prawna przetwarzania: prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  FORMULARZE KONTAKTOWE

  3.3. Administrator umożliwia skontaktowanie się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Użycie formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie spowoduje brak możliwości obsługi zapytania. Podanie pozostałych danych przez Użytkownika jest dobrowolne.
  3.4. Dane osobowe są przetwarzane:

  a) w celu identyfikacji nadawcy i obsługi jego zapytania zawartego w formularzu (podstawa prawna przetwarzania: uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO – polegający na obsłudze korespondencji kierowanej do Administratora w związku z jego działalnością (załatwienie sprawy Użytkownika);
  b) w celach analitycznych i statystycznych (podstawa prawna przetwarzania: uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit f RODO – polegający na prowadzeniu statystyk tego typu zapytań, w celu doskonalenia funkcjonalności Serwisu.

  SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGĘ DEMASKATOR W SERWISIE

  3.5. Złożenie zamówienia (zakup usługi) przez Użytkownika Serwisu wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.
  3.6. Dane osobowe są przetwarzane:

  a) w celu realizacji złożonego zamówienia (podstawa prawna przetwarzania: niezbędność przetwarzania do wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie (podstawa prawna przetwarzania: zgoda - art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  b) w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie (podstawa prawna przetwarzania: niezbędność przetwarzania do wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit b RODO, a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawa prawna przetwarzania: zgoda - art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  c) w celach analitycznych i statystycznych (podstawa prawna przetwarzania: uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit f RODO - polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności);
  d) w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych (podstawa prawna przetwarzania: obowiązek prawny - art. 6 ust. 1 lit c RODO);
  e) w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (podstawa prawna przetwarzania: uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit f RODO – polegający na ochronie jego praw).

 4. MARKETING

  4.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

  a) wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);
  b) kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera);
  c) prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).

  4.2. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.

  REKLAMA KONTEKSTOWA

  4.3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  NEWSLETTER

  4.4. Administrator świadczy usługę newslettera na zasadach określonych w regulaminie osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.
  4.5. Dane osobowe są przetwarzane:

  a) w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera (podstawa prawna przetwarzania: niezbędność przetwarzania do wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  b) w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera (podstawa prawna przetwarzania, w tym profilowania, jest uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit f RODO - w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;
  c) w celach analitycznych i statystycznych (podstawa prawna przetwarzania: uzasadniony interes Administratora -art. 6 ust. 1 lit f RODO - polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie w celu poprawy funkcjonalności);
  d) w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (podstawa prawna przetwarzania: uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit f RODO – polegający na ochronie jego praw).

  MARKETING BEZPOŚREDNI

  4.6. Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora, aby kierować do niego treści marketingowe różnymi kanałami, np. za pośrednictwem poczty e-mail, drogą SMS lub telefonicznie. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie.

 5. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

  5.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (np.: Facebook, Instagram, Twitter). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki.

 6. PLIKI COOKIES

  6.1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności. ). Zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. 2021 poz.576) są one przetwarzane wyłącznie, jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę, za pomocą odpowiednich ustawień swojej przeglądarki, przy czym ustawienia przeglądarki mogą być zmienione w każdej chwili, skutkiem czego obsługa plików cookie może zostać przez Użytkownika wyłączona.
  6.2. Pliki cookies nie są zbierane i przetwarzane podczas świadczenia Usługi Demaskator.
  6.3. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

  a) pliki cookies z danymi niezbędnymi do prawidłowej obsługi Serwisu i poprawnego wyświetlania stron www, to jest: nazwa i wersja przeglądarki internetowej, ustawienia języka, data i godzina wysłania żądania do serwera, IP, z którego zostało wysłane żądanie; w przypadku wyłączenia obsługi plików cookies, Serwis może nie działać prawidłowo;
  b) pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (pliki october_session) - są tworzone przy pierwszym otwarciu strony www; pliki przechowują także tymczasowe informacje Użytkownika niezbędne do działania Serwisu;
  c) pliki cookies do tworzenia statystyk, takich jak liczba unikalnych odwiedzin, odsłon, typ przeglądarki, rozdzielczość, położenie geograficzne (pliki pk id.*; pk ses.*);
  d) pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji;

  pliki te służą do przechowywania informacji, np. na temat czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin strony www oraz tego, czy Użytkownik był już wcześniej w Serwisie, z jakiej witryny przeszedł do Serwisu; jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na gromadzenie zanonimizowanych danych statystycznych o jego aktywności w Serwisie, może wyłączyć narzędzie Google Analytics w przeglądarce, pobierając i instalując dodatek (dostępny dla przeglądarek Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari i Opera, Microsoft Internet Explorer); wyłącznie narzędzia nie ma wpływu na funkcjonalność Serwisu.

 7. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  7.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
  7.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 8. ODBIORCY DANYCH

  8.1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, świadczeniem usług serwerowych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych).
  8.2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
  8.3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 9. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

  9.1 Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
  9.2. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem w sposób określony w pkt.12.1 poniżej.
  9.3. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

 10. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

  10.1. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego, który został zagwarantowany przez europejskie regulacje. W związku z powyższym Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, a nadto z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony. Powyższe następuje poprzez:

  a) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
  b) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
  c) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
  d) w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

  10.2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

 11. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

  11.1. Strona www, na której znajduje się Serwis jest szyfrowana za pomocą algorytmu szyfrującego SSL, pozwalającego na bezpieczne przesyłanie informacji pomiędzy serwerem, a urządzeniem Użytkownika. Certyfikat wystawiony jest przez Let's Encrypt.
  11.2. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
  11.3. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  12.1. Dane kontaktowe Administratora:

  Adres e-mail: bok@demaskator.app;
  Adres korespondencyjny: Avrio Interactive sp. z o.o. ul. Berezyńska 26/5, 03-908 Warszawa.

  12.2. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 9 grudnia 2021 r.

Strona używa plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.